Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مقام اول شوراي آموزش و پرورش بويراحمد دراستان

فرماندار بويراحمد گفت : مقام اول شوراي آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد دراستان بين شوراهاي آموزش و پرورش استان،مقام اول را كسب كرد.
آقاي رضايي در نخستين نشست شوراي آموزش و پرورش در سال 89 افزود:پيگيري مصوباتی که اجرايي شدند،افزايش مشاركت ادارات و نهادها در برطرف شدن مشكلات مدارس و اجراي طرح هاي مختلف عمراني از جمله شاخص هايي است كه اين شورا توانست در بين شهرستانها و مناطق استان مقام را اول را كسب كند
مدير آموزش و پرورش بويراحمد هم گفت: در هفته معلم از 15 معلم نمونه استاني بويراحمد تجليل مي شود
آقاي بوستاني افزود: ويزيت رايگان فرهنگيان و تخفيف عوارض شهرداري از مصوبات شورا براي هفته معلم است
خبر ديگر از آموزش و پرورش اينكه آقاي جمالي بخشدار لنده در نشست شوراي آموزش و پرورش اين بخش گفت: در هفته معلم از 600 معلم آموزش و پرورش اين بخش تجليل مي شود
آقاي تقوي فرد دبير شوراي آموزش و پرورش لنده هم گفت: مهاجرت روستائيان به شهر لنده موجب شده كه برخي از مدارس در روستاها تعطيل شده و تعداد دانش آموزان در آن روستاها از حد استاندار كمتر شود.