Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

معیار رادیوهای قرآنی و اصولی که باید رعایت کنند ( از دیدگاه قرآن)

معیار رادیوهای قرآنی و اصولی که باید رعایت کنند ( از دیدگاه قرآن)


 

معیار

رادیوهای قرآنی و اصولی که باید رعایت کنند ( از دیدگاه  قرآن)

حمید گنجایش ؛ محقق و پژوهشگر شبکه استانی دنا

ارائه شده در دومین اجلاس بین­المللی رادیوهای قرآنی اسلامی از طرف شبکه استانی دنا

چکیده

قرآن کریم تنها کتاب آسمانی است که با گذشت بیش از چهارده قرن از نزول آن، از تحریف مصون مانده است و تمسک بدان در کنار عترت گرامی نبی مکرم اسلامl، انسان را در صراط مستقیم حق، کمال و سعادت نگه می ­دارد. قرآن اولین رسانه مادر و سرچشمه تمام رسانه ­های قرآنی و اسلامی است که به اصل بیداری ملت ها و تکامل حقیقی جامعه بشری توجه اساسی دارد. در این راستا رادیوهای قرآنی و اسلامی که از این  منبع عظیم معارف الهی بهره می ­گیرند و به تولید و پخش برنامه می­ پردازند و اساساً هویت و موجودیت خود را در بستر برنامه ­­سازی قرآنی دنبال می­ کنند باید تابع اصول و معیارهایی باشند تا صدای آنها از تأثیرگذاری و ماندگاری بیشتری بر روی مخاطبان و شنونده­ گان­ در سراسر جهان برخوردار باشد. بیداری رسانه­ای، همگرایی و هم­صدایی، یاری دادن پیامبرl و تبلیغ رساتش، استکبارستیری و حمایت از ملتهای مظلوم  و ستمدیده، ضرورت تعامل و ارتباط نزدیک با سایر ادیان الهی، ضرورت توجه به شیوه­های مختلف نوآوری در تبلیغ قرآن  و معارف اسلامی و نهایتاً تدوین یک راهبرد رسانه­ای برای آینده رادیوهای قرآنی و اسلامی از مهمترین و بنیادی­ ترین اصولی است که باید رادیوهای قرآنی و اسلامی مورد توجه قرار دهند و به آن تکیه کنند. نویسنده با این رویکرد،  به  بررسی  قرآنی و اسلامی این اصول اساسی پرداخته است و الزامات توجه به این 7 اصل کلیدی را برای کارشناسان و مدیران رادیوهای قرآنی و اسلامی از نگاه خود قرآن و آموزه­های اسلامی تحلیل و تبیین نموده است. اصل­هایی که بی­ توجهی به هر یک از آنها می­تواند لطمه­ های سنگینی را بر آینده این رسانه ­ها و بویژه مخاطبان و شنونده­ گان آنها در سراسر جهان وارد سازد.

واژگان کلیدی: قرآن، رادیو، رادیوهای قرآنی، معیار، اصول.