Skip to Content

معلم هنرمند بسیجی کهگیلویه و بویراحمدی با وجود بستری بودن درخانه به فعالیتهای مذهبی فرهنگی می پردازد

معلم هنرمند بسیجی کهگیلویه و بویراحمدی با وجود بستری بودن درخانه به فعالیتهای مذهبی فرهنگی می پردازد


معلم هنرمند بسیجی کهگیلویه وبویراحمدی باوجود بستری بودن درخانه براثربیماری ناشی از شیمیایی به فعالیتهای مذهبی فرهنگی می پردازد. حاج هدایت وفایی متولد 1333است که درسال 1383درشغل مقدس معلمی بازنشسته شد وپس از آن به فعالیتهای مذهبی وفرهنگی می پردازد. وی مدت 3سال است که بخاطر ناراحتی ریه که ناشی از حملات شیمیایی دردفاع مقدس است وهمچنین وزن فوق العاده سنگین خود درکنج خانه نشسته وبه سختی تحرک کمتراز6متری دارد. این معلم بازنشسته خانه مسکونی اش راخانه قرآن کرده وپسران ودختران دانش آموز را در اوقات فراغت مدرسه درآن حفظ وترتیل قرآن را فرا می گیرند. وی همچنین مسئول هیأت حضرت ابالفضل العباس(ع) است وخود نیزمداح است که درایام محرم هیأت رابر پا وبه کمک اهالی محل زندگیش دراکبرآباد یاسوج به محل هیأت می آید. باندهای بلندگو بربام خانه اش درموقع اذان معنویت خاصی به این محله می بخشد وهمه می گویند به اذان آقای وفایی عادت کرده اییم. اهالی وی را که یادگار عملیتهای محرم، والفجر های مقدماتی وبیت المقدس است عمو وفا نام نهاده اند. عمو وفا چهره ای شناخته شده درکهگیلویه وبویراحمد بعلت بازی درفیلمهای شبهای رمضان وخروس است. وی بازیگری درنمایش را ازسال 1353 شروع و در100نمایش مختلف حضور داشته است. عمو وفا 11سال عضو ستادنمازجمعه یاسوج بوده ونقش های متعددش درصدای دنا برای شنوندگان رادیو ماندگار شده است. وی گفت:باآنکه به شدت ازناحیه ریه مشکل دارم ولی هنوز درصد جانبازی درکمیسیون مربوطه به من تعلق نگرفته است. آقایان زارع پور وافشارنیا مدیران کل آموزش وپرورش وصداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد به همراه جمعی ازمعاونین، کارشناسان وهنرمندان باهدایت وفایی معلم هنرمند بسیجی دیدار کردند. دراین دیدار پس از بیان خاطرات هنری، معلمی ودفاع مقدس بااهداء لوح تقدیر وهدیه مشترک ازعمو وفا تجلیل شد.