Skip to Content

معرفی هنرمند ( موسی عباسی )

معرفی هنرمند ( موسی عباسی )


مصاحبه با موسی عباسی شاعر طنز پرداز کهگیلویه و بویر احمد.

کارنامه:

دریافت چندین عنوان شاعر برتر و لوح تقدیر و تندیس در جشنواره های مختلف ادبی ،  شرکت در مسابقات فرهنگی هنری و کسب عناوین مختلف ، کسب عناوین مختلف در جشنواره ظنز مکتوب.

تهیه کننده : میترا الاهی

معرفی کامل را در بخش ادب و هنر (معرفی هنرمند ) ببینید.


 

صدای هنرمند را با هم بشنویم