Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مطالعه چهار منطقه جدید حفاظت شده کهگیلویه و بویراحمد پایان یافت

مدیر کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از پایان مطالعه چها منطقه جدی حفاظت شده و شکار ممنوع در این استان خبر داد عطا پور شیرزاد افزود: مناطق پیشنهادی برای حفاظت و شکار ممنوع در مناطق باشت، چرام، کهگیلویه، بهمئی و شب لیز قرار دارند. وی با بیان اینکه تدوین نقشه مناطق جدید در مراحل پایانی است، اظهار داشت: بزودی طرح مناطق حفاظتی مطالعه شده جدید به سازمان محیط زیست  برای تصویب نهایی و اقدامات عملیاتی و پشتیبانی ارائه خواهد شد. (روزنامه امید مردم/ 31 فروردین 1391)