Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مصرف غذاهای پر پروتئین مغز را کوچک می کند

مصرف غذاهای پر پروتئین مغز را کوچک می کند
محققان می گویند:  مصرف غذاهای سرشار از پروتئین، کوچک شدن حجم  مغز را درپی دارد.   پژوهشگران آمریکایی و کانادایی در مطالعات خود دریافتند:  مصرف رژیم غذایی سرشار از پروتئین ممکن است حجم مغز را کوچک کند که  این موضوع معمولا با بیماری آلزایمر نیز مرتبط است. نتایج تحقیقات این گروه  از محققان با خوراندن چند نوع رژیم غذایی از جمله غذاهای سرشار از  پروتئین به موش های آزمایشگاهی، نشان داد، مغز موش هایی که غذاهای  پر پروتئین و کربوهیدرات کم مصرف کرده اند، 5 درصد از سایر موش ها  کوچکتر و رشد منطقه مغزی مربوط به حافظه آنها نیز کمتر از بقیه بوده  است.   محققان احتمال می دهند، خوردن غذاهای سرشار از پروتئین موجب تضعیف سلول های عصبی و نیز افزایش بیماری آلزایمر می شود.

منبع:http--www.mihansalamat