Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مصرف بنزین در کهگیلویه و بویراحمد 3 درصد کاهش داشته است

مدیر شرکت فرآورده های نفتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصرف بنزین در سال 90 نسبت به سال 89 سه درصد کاهش داشته است. اسد اله طاهری افزود: در سال 89 ، 173 میلیون و 73 هزار لیتر بنزین در این استان مصرف شد که این میزان در سال 90 به 158 میلیون و 572 هزار لیتر رسید. وی بیان کرد: در سال 90 ، چهار میلیون و 500 هزار لیتر بنزین کمتر از سال 89 در این استان مصرف شد. (روزنامه امید مردم/ 16 فروردین 1391)