Skip to Content

مصرف آنتی بیوتیک ها در کهگیلویه و بویراحمد بالاست

مصرف آنتی بیوتیک ها در کهگیلویه و بویراحمد بالاست


دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بیشترین داروهایی که در نسخه پزشکان تجویز می شود. آنتی بیوتیک ها و سرم ها هستند که این امر، غالبأ با اصرار بیماران است. سمیرا مردی افزود: مصرف آنتی بیوتیک به تدریج فرد را نسبت به تأثیرات خود مقاوم کرده و در صورت مواجهه با کوچکترین بیماری میکروبی در مان بیمار با اختلال مواجه می شود. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)