Skip to Content

مشارکت بخش خصوصی راه حل توسعه استان

مشارکت بخش خصوصی راه حل توسعه استان


استانداران ادوارمختلف کهگیلویه وبویراحمد یکی از مهمترین راهکارهای اساسی در توسعه همه جانبه این استان را تقویت و نهادینه کردن امر سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و در عین حال ایجاد زیرساخت های مناسب برای تحقق این هدف دانستند.سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه وبویراحمد در نشست شورای اداری با استانداران سابق بر لزوم همکاری و تبادل افکار و تجربیات ارزشمند آنها برای رونق و رفع موانع توسعه این استان تاکید کرد. سید موسی خادمی با تشریح برخی ظرفیت ها و محدودیت های این استان معضل بیکاری و نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری و مشارکت محدود بخش خصوصی را از مهمترین مشکلات بر سر راه توسعه کهگیلویه وبویراحمد دانست. وی میزان نرخ بیکاری در این استان را حدود 14.1 درصد اعلام کرد و افزود: 20 درصد اشتغال این استان در بخش کشاورزی، 47درصد خدمات شهری و 22درصد نیز در حوزه صنعت است. خادمی اظهار کرد: این استان با یک درصد خاک و یک درصد جمعیت کشور، 20درصد نفت و 3/2 درصد آب کشور را در اختیار دارد و سومین استان ایران به لحاظ منابع جنگلی است . وی برخورداری از تولیدات متنوع کشاورزی، باغی، ماهیان سردابی، دام و طیور، صنایع دستی و بومی، داشتن جاذبه های کم نظیر گردشگری بخصوص اکوتوریسم، گیاهان دارویی نادر، برخورداری از معادن و ذخایر معدنی از دیگر ظرفیتهای سرمایه گذاری در استان است.منبع: خبرمرکز