Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مسئولان فرمان نوروزی رهبری را عملیاتی کنند

فرماندار کهگیلویه گفت: لازم است مسئولان این شهرستان ب صورت عملی و نه در حد شعار، فرمان نوروزی رهبری را اجرایی کنند.

رضایی بیان داشت: فرمان نوروزی امسال هم سبب استقلال و خودکفایی و هم موجبات حمایت از تولیدات ملی که سبب تقویت تولید داخلی می شود را فراهم می سازد . رضایی تحقق این شعار را ترسیم افقی روشن برای صادرات ملی دانست و افزود : این امر باعث افزایش تولید و کیفیت بخشی هرچه بیشتر به کالاهای تولید کنندگان داخلی خواهد شد. (روزنامه امید مردم/ 16 فروردین 1391)