Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مستند هفت روستا

مستند هفت روستامستند هفت روستا عنوان برنامه ای است كه در 7 قسمت ، روستاهایي كه داراي شاخص گردشگري در استان كهگيلويه و بويراحمد هستندرا معرفی می کند. در اين مستند هفت قسمتي به روستاهاي ديل ، مارين ، كره ، دشت رز، خرسان ، شهنيز و كوخدان كه داراي شاخص هاي گردشگري منحصر به فرد در زمينه گردشگري ، توريستي ، منابع طبيعي ، آثارتاريخي ، اجتماعي و فرهنگي در استان كهگيلويه و بويراحمد هستند پرداخته مي شود.اين مستند در جهارفصل سال متناسب با ويزگي هاي طبيعي به همراه كار وفعاليت روزانه مردم در هر آبادي توليد مي شود.پرداختن به آداب وسنن پسنديده روستاها ، نريشن همراه با تصوير، پخش موسيقي محلي در اين مستند 7 قسمتي پيش بيني شده است.

تهيه كننده وكارگردان : مرزبان وحيدي نژاد