Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مستند بشار تا کارون

Loading the player...

بشار تا کارون عنوان مستند 13 قسمتی است که به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و گردشگری در مسیر رودخانه معروف بشار از سرچشمه در یاسوج تا کارون می پردازد. این مستند زیبایی های طبیعی و گردشگری، آبزیان، کشاورزی، دامداری ، آداب و روسوم مردم و همچنین توانمندی های اقتصادی این حوزه آبریزرا مورد کنکاش قرار می دهد. تصویر برداری بشار تا کارون به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله مونتاژ می باشد.

تهیه کننده : حمید مرتضوی