Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مستند از بشار تا کارون

مستند از بشار تا کارون


 

مستند از بشار تا کارون


این مستند ناگفته هاي فراواني را از رودخانه بشار كه از كوههاي ياسوج سرچشمه گرفته و به كارون مي ريزد به تصوير مي كشد .  در اين مستند 13 قسمتي در مورد موضوعات مختلف اقتصادی ، تاریخی ، فرهنگی ، جغرافیایی، حبات وحش و کشاورزی و ....که در امتداد این رودخانه وجود دارد برنامه سازی خواهد شد.
تهیه کنندگي  اين مستند را كه هم اكنون در مرحله تدوين سناريو است حمید مرتضوی  بر عهده دارد.