Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مسابقات شنا ي بانوان

دور برگشت مسابقات شنا ي بانوان /قهرماني ليگ مناطق نفت خيز جنوب فردا در گچساران برگزار مي شود .در اين مسابقات كه در ماده هاي 50 متر كرال سينه /پشت /قرباغه / و پروانه در استخر 22 بهمن گچساران برگزار مي شود تيمهاي نفت و گاز آغاجاري /اهواز و گچساران با هم رقابت مي كنند تيم شناي نفت و گاز گچساران با 688 امتياز در دور رفت مقام اول را به خود اختصاص داد .