Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مردم باید شهرستان شدن چرام و باشت را لمس کنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: باید سطح خدمات در شهرستان های تازه تأسیس چرام و باشت به حدی برسد که مردم شهرستانی شدن را در این مناطق لمس کنند. اکبر نیکزاد اظهار کرد: سایت اداری باید هرچه زودتر در شهرستان های تازه تأسیس چرام و باشت احداث شود تا ادارات در این مجتمع مستقر شوند. ( روزنامه امید مردم / 28 خرداد 1391 )