Skip to Content

مراکز خدماتی کهگیلویه و بویراحمد در ایام عید شیف بندی می شوند

مراکز خدماتی کهگیلویه و بویراحمد در ایام عید شیف بندی می شوند


استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به اینکه ما استانی گردشگر پذیر هستیم ، مراکز خدماتی و توزیع کالا در استان باید به صورت شیفتی فعالیت داشته باشند. اکبر نیکزاد در نشست مشترک با مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی این استان با موضوع بررسی تنظیم بازار عید اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد استانی گردشگر پذیر است و در ایام عید گردشگران زیادی از این استان بازدید می کنند که باید در راستای تأمین رفاه آنها برنامه ریزی لازم صورت گیرد. (روزنامه امید مردم/ 24 اسفند 1390 )