Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مراسم توديع و معارفه رئيس شبكه بهداشت و درمان دنا

پزشكي در شهر سي سخت خبر داد.
آقاي نبوي زاده در مراسم توديع و معارفه رئيس شبكه بهداشت و درمان دنا با اعلام اين خبر گفت : با توجه به قابليت ها و توانمندي هاي بالاي گردشگري اين شهرستان ضرورت دارد اين دانشگاه احداث شود.
آقاي رشيدي رئيس پيشين شبكه بهداشت و درمان دنا هم از احداث چندين خانه بهداشت در روستاهاي گندي خوري ، جوزار ، محمد آباد ، تنگ رواق ، بهرام بيگي ميرزاقلي ، ده برايي و مورسبز در سال جاري خبر داد و گفت : اين تعداد مراكز بهداشتي با اعتباري بالغ بر 3 ميليارد و پانصد ميليون ريال احداث مي شود.
در پايان آقاي مهدي ملك حسيني به عنوان رئيس جديد شبكه بهداشت و درمان دنا منصوب و از خدمات آقاي رشيدي تقدير شد.