Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مدیر کل اب منطقه ای استان از در دست مطاله بودن دو سد در شهرستان باشت خبر داد

لطفی در حاشیه بازدید از طرحهای اب منطقه ای در باشت گفت : سد شیو با حجم ابگیری 100 میلیون متر مکعب در حال مطالعه است که با بهره برداری از ان بیش از 14 هزار و 500 هکتار از اراضی باشت تبدیل به ابی می شود .

وی با بیان اینکه کار مطالعات فاز اول به پایان رسیده است افزود از طریق معاون جمهوری  برای اخذ بودجه از طریق کمیسیون ماده 215 برای اخذ ردیف بودجه  در حال انجام است.

وی  سد ابدهگاه درشمال غربی باشت را یاد اور شد و  افزود کار مطالعات مرحله اول انجام شده و تلاش می شود در سال 92 عملیاتی شود .

وی افزود با بهره برداری از سد ابدهگاه بیش از هزار هکتاراز اراضی اطراف روستای ابدهگاه تبدیل به ابی می شود.

لطفی تامین اب شرب صنعت وکشاورزی باشت را از اهداف این دو سد بیان کرد.