Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت:شبکه استانی دنا حلقه ی پیوند دانشگاه و مردم است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت:شبکه استانی دنا حلقه ی پیوند دانشگاه و مردم است.دکتر یوسف افشارنیا در نشست هم اندیشی با رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات کهگیلویه وبویراحمد گفت: دانشگاه آزاداسلامی از مراکزی است که در توسعه همه جانبه استان نقشی ارزنده دارد.

وی با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ دانشگاه و مردم گفت:شبکه استانی دنا با فراهم کردن زمینه مناسب برای استفاده از ظرفیت های دانشگاه در توسعه ی استان،حلقه ی پیوند دانشگاه و مردم است.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات کهگیلویه وبویراحمد هم با اشاره به نقش فعال و حماسی دانشجویان و اساتید در توسعه ی استان گفت:این واحد دانشگاهی همگام با دیگربخشهای اقتصادی و اجتماعی به تلاش برای توسعه ی همه جانبه استان ادامه می دهد.

دکتر زراعت کیش با اشاره به پیشرفت های این واحد دانشگاهی،از عملکرد رسانه استانی در زمینه پیشبرد توسعه ی کمی و کیفی استان و همکاری همه جانبه با دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد در پیشبرداهداف علمی،فرهنگی،آموزشی و پژوهشی قدردانی کرد.