Skip to Content

مخابرات به نیاز های مردم استان در زمینه اینترنت پاسخ دهد

مخابرات به نیاز های مردم استان در زمینه اینترنت پاسخ دهد


معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش اینترنت در توسعه و گردش اطلاعات گفت: اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی این استان بوده که امید است شرکت مخابرات با وجود موانع پیش رو به این نیاز مردم پاسخ دهد. (روزنامه امید مردم / 20 خرداد 1391)