Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مخابرات به نیاز های مردم استان در زمینه اینترنت پاسخ دهد

مخابرات به نیاز های مردم استان در زمینه اینترنت پاسخ دهد


معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش اینترنت در توسعه و گردش اطلاعات گفت: اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی این استان بوده که امید است شرکت مخابرات با وجود موانع پیش رو به این نیاز مردم پاسخ دهد. (روزنامه امید مردم / 20 خرداد 1391)