Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

محیط زیست گچساران کمبود نیروی انسانی دارد

رئیس اداره محیط زیست گچساران گفت: با توجه به وسعت و گستردگی مناطق حفاظت شده در گچساران ، محیط زیست این شهرستان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

عبدال دیانتی نسب اظهار کرد: نیاز انسان به تفریح و تفرج از نیازهای اولیه و جدانشدنی بوده که این نیاز بشر سبب مهیا نمودن و آماده سازی مراکز تفریحی و گردشگری طبیعی یا مصنوعی می شود. (روزنامه ابتکار)