Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

متمکنین همسای های فقیر خود را فراموش نکنند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه سرکشی از چند خانواده یتیم در یاسوج گفت: افراد دارای توان مالی همسایه ها و همشهریان نیازمند خود را فراموش نکنند و در این ایام مبارک به فکر آنها باشند.

مدیر کل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد و مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد به همراه استاندار در طرح مفتاح الجنه از پنج خانواده یتیم حاشیه شهر یاسوج سرکشی کردند. (روزنامه امید مردم/21 مرداد1391)