Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مبارزه با معضل تکدی گری در کهگیلویه و بویراحمد مقطعی نباشد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر هماهنگی لازم بین دستگاه های متولی برای مبارزه با معضل تکدی گری در استانتأکید کرد و گفت: مقابله با این معضل اساسی نباید مقطعی باشد. اکبر نیکزاد در نشست ساماندهی متکدیان کهگیلویه و بویراحمد افزود: قانون به صراحت نحوه برخورد با متکدیان به ویژه افراد حرفه ای در این زمینه را مشخص کرده است. ( روزنامه امید مردم / 20 اردیبهشت 1391)