Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

قلب کهگیلویه و بویراحمد برای خلق حماسه ی حضور می تپد

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتخابات مجلس نهم ، انتخاباتی مشارکتی و پرشور خواهد بود.

مرتضی رهنما گفت: کثرت نامزد ها وجود تنوع سلایق سیاسی جو گرم و رقابت بالایی را بر فضای انتخابات حاکم کرده و این روند در روز 12 اسفند به خلق حماسه ای دیگر منجر خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجلس در نظام جمهوری اسلامی و حاکمیتی از نقش تعیین کننده و رسالت اثر بخشی در نظام تصمیم گیری کلان برخوردار است و آگاهی مردم از این جایگاه به ترغیب حساسیت عمومی و شرکت در این انتخابات پیشرو کمک نموده است. (روزنامه امید مردم / 7 اسفند 1390)