Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

قدس و استقامت

قدس و استقامت


قدس و استقامت عنوان ویژه برنامه ای است که قرار است در روز قدس به مدت 180 دقیقه بصورت زنده از صدای استانی دنا پخش شود.
تبیین جایگاه و اهمیت روز قدس با توجه به ابعاد انسانی و بشر دوستانه در کنار وظیفه دینی و اسلامی، پخش گزارش های مردمی و وله های متناسب با این روز از جمله آیتم های این برنامه است.
تهیه کننده : سید وحید علویان
گوینده : جهانبخش صابری ، سهیلا سیف اله زاده
گزارشگران : رستمی ، آزادی ، جهانتاب