Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

فصل جوانی

فصل جوانی برنامه ای است با ساختار ترکیبی و در طبقه (ج) با تایم 25 دقیقه برای قشر جوان تهیه شده و شامل آیتم های زیر است : پلاتو های نمایشی مجری ها : این پلاتوها توسط 2 مجری بازیگر پسر و در فضای طبیعت در قالب یک سفرنامه به صورت پیک نیک ( گردش در طبیعت ) با استفاده از چادر مسافرتی بصورت بسیار شاد و با استفاده از 2 دوربین ضبط می شود. جوان امروز : آیتم مشاوره برنامه را شامل می شود که در آن سعی می شود به دغدغه جوانان پرداخته شود و همچنین با بیان و شیوه ای بسیار صمیمانه و غیر مستقیم و به دور از نصیحت کردن ، مشکلات جوانان را مطرح کرده و راهکارهایی هم توسط مشاور داده شود. جوان موفق : این برنامه مستندی است از زندگی و موفقیت یک جوان که در رشته های مختلف اعم از علمی ، ورزشی ، شغلی و ... مقام و موفقیتی کرده است. از دیگر آیتم های برنامه می توان به تازه های جوان ، معرفی کتاب ، سرود ، نیایش و آیا می دانید. این برنامه دو روز در هفته در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مدت 25 دقیقه و به صورت ضبطی از شبکه استانی سیمای دنا پخش می شود.