Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

فرودگاه گچساران، عامل اساسي براي توسعه منطقه

ارتباطِ حمـل و نقـل با بخش هاي مختلف موجـب شـده است تا اين فعاليت از ارکان اصلي اقتصاد ، تجارت و زندگي اجتماعي بشمار رود بطوريکه توسعه اقتصادي تا حد بسيار زيادي به آن وابسته است و حتي مي تـوان گفت بدون آن اختلال جدي در کل سامانه توليد ، توزيع و مصرف بوجود خواهد آمد .

شماري از دانشمندان ، حمل و نقل و ارتباطات را نتيجه رابطه مکاني عرضه و تقاضا با مراکز توليد و مصرف کالا و خدمات مي دانند و عــده اي ديگر هم حمل و نقل را جريان آمد و شد و يا حرکت انسان و کالا ميان مناطق بارخيز و بارپذير و مسافرخيز و مسافرپذير مي دانند .

در اين ميان به علت صرفه جويي در زمان ، کاهش مسافت و رفاه حال مسافر و امنيت بار ، نگاه ها بيشتــر به حمل و نقل هوايي دوخته مي شود.

بهبود شبکه حمل و نقل هوايي مي تواند عاملي‌براي کاهش بهاي تمام شده کالاها و خدمات ، افزايش تجارت و در نهايت رسيدن به توسعه بويژه در زمينه اقتصاد باشد.

اين امر در استاني مانند کهگيلويه و بويراحمد که مرز دريايي ندارد و به بزرگراه هاي ترانزيتي کشــور متصل نيست ، بيشتر جلب توجه مي کند.

کهگيلويه و بويراحمد با700 هزارنفرجمعيت جغرافيايي کوهستاني دارد و در همسايگي استان هاي خوزستان اصفهان ، چهارمحال و بختياري و فارس قرار گرفته است.

نياز به سفرهاي هوايي درکهگيلويه و بويراحمد به علت نبود راه آهن در استان درکنار اينکه هزينه جاده سازي به علت داشتن بافت کوهستاني و سخت گذر بودن منطقه بسيار بيشتر از ميانگين کشوري است بيش از پيش حس مي شود.

کهگيلويه و بويراحمد داراي 2 فرودگاه است که يک فرودگاه در ياسوج است و روزانه يک پرواز به تهــران و برعکس با تعداد مسافر زير 100 نفر دارد و ديگري هم فرودگاه گچساران مخصوص شرکت نفت است.

براين اساس موارد يادشده موجب شد تا طرح توسعه ، تجهيز و نوسازي فرودگاه گچساران در دور نخست سفر استاني هيات دولت در فروردين 85 در دستور کار قرار گيرد.

فرودگاه گچساران با اجراي اين طرح به فرودگاهي درجه سه با قابليت انجام پرواز براي هواپيماهاي مسافربري و ظرفيت حمل 100 مسافر ( جت فوکر 100 ) تبديل مي شود.

ايجاد سامانه سوختگيري هواپيما، ساخت برج مراقبت پيشرفته ، توسعه باند پرواز ، سامانه روشنايي مخصوص فرود هواپيما در شب ، سـاخت سالن هاي مجهز ويژه مسافر ، ايجاد سامانه هاي X-RAY و DVOR (سامانه هاي پيشرفته ناوبري)  ازجمله کارهاي اجرايي اين طرح است .

معاون عمراني استاندار مي گويد در دور نخست سفر هيات دولت به اين شهرستـان خريد و تملک 15 هکتار زمين براي طولاني کردن باند فرودگاه گچساران تصويب شد که اين کار صورت گرفت و در دور دوم سفر هيات دولت در سوم مرداد 87 هم مصـوب شد وزارت نفـت توسعـه و تکميل فرودگاه گچساران را اجرا کند.

حبيبي مي افزايد با آغاز اجراي طرح 120 ميليارد ريال از محل اعتبارات وزارت نفت براي توسعـه ، تجهيز و تکميل فرودگاه گچساران اختصاص يافت.

او اضافه مي کند اين طرح در 2 مرحله اجرا شد که مرحله نخست آن خريد زمين مورد نياز باند براي افزايش طول باند فرودگاه گچساران از هزار و 800 متر به سه هزار متر بود که در اين زمينه حدود 26 هکتار زمين از کشاورزان خريداري شد و مرحله دوم آن توسعه و تکميل فرودگاه است.

معاون عمراني استاندار مي گويد وزارت نفت براي اجراي مرحله نخست فرودگاه گچساران20 ميليارد ريال هزينه کرد.

علي اکبر محمدي شهروند گچساراني هم مي­گويد: با راه انــدازي فرودگاه گچسـاران ديگر نيازي نيست به شهرهاي ياسوج ، شيراز ،اهواز و بوشهر برويم.

او ،‌ مي افزايد وقتي از تهران مي خواهيم به گچساران برگرديم به علت نبود پرواز براي گچساران مجبوريم به ياسوج يا ساير استان هاي مجاور برويم و براي رفتن به دوگنبدان مجبوريم حداقل چهارساعت ديگراز سواري استفاده کنيم.

ديگر شهروند گچساراني هم مي گويد : فرودگاه موجب توسعه يافتگي منطقه مي شود  .
يکي از استادان دانشگاه آزاد اسلامي گچساران هم مي گويد راه اندازي فرودگاه گچساران موجب مي شود که اين شهرستان توسعـه بيشتـري پيدا کنـد بگونـه اي که استــادان پروازي بيشتري به اين شهرستان روي مي آورند و علاوه بر اين مديران عامل و سرمايه گذاران خارجي و داخلي هم به علت سهــولت در مسافرت و جابجايي بيشتر به اين شهرستان روي مي آورند.

موسوي بر اين باور است با راه اندازي فرودگاه ، استان و شهرستان گچساران مورد توجه مديران برجسته براي ايجاد شرکت هاي توليدي و خدماتي قرار مي گيرد .
بخشدار گچساران هم مي گويد اين طرح از مصوبات دورنخست سفراستاني هيات دولت بود اما به علت برخي اختلافات همچون خريد زمين و توافق نداشتن بر سر قيمت با مالکان و برخي معارضات اجتماعي ديگر ، اجراي آن در فروردين 87 آغاز شد و تاکنون 80 درصد پيشرفت داشته است.

داوود ايوبي مي افزايد : مرحله اصلي کار يعني افزايش طول باند صورت گرفتـه است و آسفالت آن بايد چهار لايه باشد که اکنون در مرحله لايه آخربه پايان رسيده است .
او مي گويد : قبل از اين پيش بيني مي شد طرح تا پايان سال 88 و حداکثـر تا پايان ارديبهشت 89 به بهره برداري برسد اما به دلايل برخي مشكلات از جمله تأمين اعتبار و بارندگي مانع از اجراي به موقع و موجب وقفه در کار شد.

وي مي افزايد اکنون هواپيماهاي سبک و نيمه سنگين همانند فوکر 100 مي توانند در اين فرود گاه فرود آيند.

ايوبي ، با بيان اينکه مرحله دوم اجرا يعني ساخت پايانه جديد ، برج مراقبت و برخي تجهيـزات ديگر جانمايي شده است مي گويد : تعداد پروازهاي اين فرودگاه و مقصد آنها هنوز مشخص نشده است.

او ، يکي از نقاط قوت اين طرح را پيمانکار بومي آن مي داند و اضافه مي کند نصراله خادمي ( پيمانکار ) بدون وقفه کار خود را انجام داده و حتي در مواقع کمبود اعتبار بصورت شخصي هزينه را متقبل شده است.

استاندار سابق کهگيلويه و بويراحمد هم مي گويد: در آستانه سفر سوم هيات دولت به اين استان اميدوار بوديم با پيشرفت خوبي که مرحله نخست طرح داشت ، بتوانيم يکي از پروازهاي سفر را در اين فرودگاه بنشانيم اما به علت تاخير در بهره برداري اين اقدام صورت نگرفت.

كارشناسان يکي از مشکلات اين فرودگاه را ارتباط با مبادي ورودي مي دانند و معتقدند با توجه به اهميتـي که ايمني تردد خودروها در جاده مجاور دارد ، اجراي مسير منشعب از جاده کنار فرودگاه بصورت زيرگذر و روگذر به منظور جلوگيري از بروز تصادفات احتمالي ترجيح داده مي شود.

پيمانکار اين طرح هم مي گويد علت اصلي تاخيـر در بهره برداري ، بارندگي ها، استاندارد کردن جاي دور زدن هواپيما و تعمير جاده هاي سرويس باند قديم است.

نصراله خادمي ، با بيان اينکه اگر مشکلي پيش نيايد تا اواخر خرداد امسال اين طرح به بهره برداري مي رسـد مي افزايد : مرحله نخست که شامل چهار لايه آسفالت است نزديک پايان است اما مرحلــه دوم آن هنوز کار دارد و تاکنون فقط مراحل تحقيق ، بررسي و جانمايي براي ساخت برج مراقبت ، پايانه و سايـر اماکن آن انجام شده است.

او ، با بيان اينکه تاکنون 94 درصد اعتبارات اختصاص يافته هزينه شده است مي گويد بعد از پايان لايه آخر ، فرودگاه آماده بهره برداري است و مرحله دوم حين کار فرودگاه صورت خواهد گرفت.

علي ابوطالبي يکي از کارشناسان اقتصادي استان هم بهره برداري از اين فرودگاه را گامـي مهم و اساسي براي توسعه استان و شهرستان گچساران مي داند و مي گويد اين طرح مي تواند تحولات عميقـي در بهبـود کيفي زندگي مردم و رونق استان داشته باشد.