Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

فاز اول آبرسانی به مسکن مهر دهدشت آماده بهره برداری است

فاز اول آبرسانی به مسکن مهر دهدشت آماده بهره برداری است


رئیسی آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای فاز اول طرح آبرسانی به واحد های مسکن مهر شهر دهدشت خبر داد.

نادر صفاری افزود: در قالب این طرح انشعاب 150 واحد مسکن مهر نصب شد. وی طول خط انتقال آب اجرا شده برای این طرح را بیش از یک هزار و 800 متر برشمرد و گفت: چهار کیلومتر شبکه گذاری آب در این واحد ها انجام شده است. ( روزنامه امید مردم/ 1 شهریور 1391)