Skip to Content

فاز اول آبرسانی به مسکن مهر دهدشت آماده بهره برداری است

فاز اول آبرسانی به مسکن مهر دهدشت آماده بهره برداری است


رئیسی آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد از اجرای فاز اول طرح آبرسانی به واحد های مسکن مهر شهر دهدشت خبر داد.

نادر صفاری افزود: در قالب این طرح انشعاب 150 واحد مسکن مهر نصب شد. وی طول خط انتقال آب اجرا شده برای این طرح را بیش از یک هزار و 800 متر برشمرد و گفت: چهار کیلومتر شبکه گذاری آب در این واحد ها انجام شده است. ( روزنامه امید مردم/ 1 شهریور 1391)