Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

علی نژاد رئیس هیئت بسکتبال کهگیلویه و بویراحمد شد

با رأی گیری مجمع بسکتبال کهگیلویه و بویراحمد ، محمد علی نژاد به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت بسکتبال این استان معرفی شد.

در نشست مجمع بسکتبال استان کهگیلویه و بویراحمد ، محمد علی نژاد به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد. بر پایه این گزارش ، در این نشست که روسای هیئت های شهرستان های این استان و نماینده ورزشکاران و مسئولان ورزش و جوانان این استان و نماینده ورزشکاران و مسئولان ورزش و جوانان این استان حضور داشتند، در حضور دبیر فدراسیون بسکتبال کشور رأی گیری با ورقه صورت گرفت که در نهایت محمد علی نژاد با اکثریت مطلق 15 رأی ممکنه برای چهار سال به این سمت منصوب شد. (روزنامه ابتکار/ 22 اسفند 1390)