Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

عطر یاد شهدا(معرفی شهدای استان) قسمت اول

عطر یاد شهدا(معرفی شهدای استان) قسمت اول


عطر یاد شهدا(معرفی شهدای استان) قسمت اول
 شهیدان خرسندیان
سه برادر ،سه دلاور ، سه شهید.....شهیدان کرم الله خرسندیان ، الله کس خرسندیان (نوربخش)و روحانی شهید محمد خرسندیان...شهدایی از روستای چیتاب بویراحمد.
شهید الله کرم خرسندیان متولد 1333 ،شهادت 23/6/1360 شهید الله کس نوربخش خرسندیان متولد 1338، شهادت 5/5/1361 ، روحانی شهید محمد خرسندیان متولد1344،شهادت3/10/1365 سه نفر بودند،اما نه!... آنها هر کدام به تنهایی جهانی ارز رشادت و شجاعت و ایمان بودند ...سه برادر ، ،سه شیر مرد ... دلاورانی از استان کهگیویه وبویراحمد...
شهدا از میان ما رفتند وگاه گمان می کنم چه دور مانده ایم از ایام رستگاری نوع انسان ... اما نه! ... آنها وهمه شهیدان تاریخ از صدر اسلام تا کنون زنده ترین هستند ...
شهدا بزرگترین مردان تاریخ هستند...می نویسم جبهه ، شهادت و نبردی و دفاعی سترگ...
ای قلم چه درمانده، مانده ای از بیان راز نورانی شهادت و مردانگیها ی هشت سال دفاع مقدس ، هشت سال نبرد بی امان با شیطان صفتان تاریخ....که آنها همه جهان استکبار وامپریالسم بودند...
رزمندگان ما در هشت سال حماسه ونبرد چنان ،جانانه وغیرت مندانه به دفاع از ارزشهای الهی و وطنمان ایران پرداختند ؛که راستی چگونه از همه شهدا ، رزمندگان ، جانبازان وآزادگان سخن به میان خواهد آورد ؟!!
اکنون هر طایفه وفامیلی شهیدی دارد و رزمنده ای ...جانبازی دارد و آزاده ای ..اکنون نسل ما شهادت را برای نوع بشر سرود خوان نور و آگاهی کرده است.
شهیان الله کرم خرسندیان ، الله کس نوربخش خرسندیان و محمد خرسندیان سه شهید از یک خانواده ...
دلاورانی از سرزمین غیرتمند و دلاور پرور استان کهگیلویه وبویراحمد ...
***
خوزستان تا غرب ،شلمچه تا دوکوهه، دهلران تا جزیره بواریین ... سرزمین مقدس و متبرکبه شهیدان...سرزمینی از آیه های نور و شهادت ...عملیات بود...شیر مردانی از در شب وداع و ویت نامه نوشتند...
دلاور مردانبی در عبور از هستی وپرواز به سوی خداوند با هم روبوسی و خداحافظی می کردند..
....گاه گمان می کنم شهدا را از یاد برده ایم ...اما نه! شهدااز یاد نرفته اند ! سنگرهای آشنای عشق وعبادت از نمازهای شب و راز ونیاز های آخرین رزمندگان سخن های ناگفته بسیار دارند ...خاک مقدس جبهه ها از لحظات ناب نور وشهادت و عروج ناگفته های بسیار دارند.
آن غروب ا سحر شهادت ، در جزیره بواریین چه سبک بالانی تا بر نهایت خداوند عروج کردند و به پرواز درآمدند ... ما تاریخ را مرور می کنیم ...دو کوهه وشلمچه را مرور می کنیم ...حماسه ای خدایی ما را می برد تا جزیره بواریین و شلمچه عشق و عبادت ...
از اروند کنار تا کرخه نور، زمزه و پژواکی حقیقت رستگاری تاریخ را سرودخان بی کرانه نور وبیداری می شود. از از جزیره بواریین تا یک جهان سرود عشق و آزادی که زمزمه می کند
 
«کز نیستان تا مرا ببریده اند
                               از نفیرم مرد ون نالیده اند
                                                  سینه خواهم شرحه،شرحه ازفراق
                                                                          تا بگویم شرح درد اشتیاق»