Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

عطر یاد شهدا(معرفی شهداء استان) قسمت هشتم

عطر یاد شهدا(معرفی شهداء استان) قسمت هشتم
شهید : ا... کرم دمساز

فرزند : زلفعلی
طلوع : 1336- قلعه مدرس(دهدشت)
عروج : 11/8/1361عین خوش
شغل : دانشجو
 
فرازی از وصیت نامه شهید
باید شاداب باشید و مردم را راهنمایی کنید ، ..... امر به معروف و نهی از منکر کنید ، برای رضای خدا اگر مرا دوست دارید . امیدوارم که شما از بنده راضی باشید. که الحمد اله هستید...........
ما میرویم تا زنده بمانیم . ما میرویم تا رنگ دیگری به تاریخ بزنیم . حاضریم در این راه کشته شویم تا روی جنایتکاران را سیاه کنیم.
ممکن است مردم شریف منطقه به شما بگویند که چرا فرزندتان نرفت دانشگاه ، بگویید دانشگاه امام حسین دانشجو می پزیرد ، رفت آنجا درس بخواند.
دانشگاهی که مربیان و استادانش امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل (ع) و امام خمینی مسئول ثبت نام می باشد.
و در کلاسی درس می خوانم که صندلی ها و ردیف های اولش را علی اصغر و علی اکبر و قاسم (ع) پر کرده اند.