جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

عروسک - نمایش محتوای موسیقی

 

 

عروسک

 

بوق بوق بوق بوق بوق ای آقای راننده

عروسکم جا مونده کنار دنده

یادت باشه تنها نمونه اونجا

خیابون ها خیلی دارن تماشا

کنار پنجره همش می خنده

نکنه کمربند و یه وقت نبنده

یواش برو می ترسم یه بار بترسه

عروسکم یه خورده نازه و لوسه

شما ببخشید بی حواسی کردم

با این کارم شما رو عاصی کردم

یه شکلات دارم براتون امروز

راننده خوب و عزیز و دلسوز