Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی باید قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند

مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: طرح های پژوهشی و تحقیقاتی ارایه شده از سوی دستگاه های اجرایی استان باید کارشناسی، در راستای رفع نیازها و قابلیت کاربردی و عملیاتی شدن را داشته باشند.

وحید محمدی تبار در شورای پژوهشی کهگیلویه وبویراحمد افزود: طرح های ارایه شده باید رویکرد علمی و شرایط کافی برای تصویب در این شورا را داشته باشد. وی بیان کرد: برخی قابلیت ها و ویژگی های لازم در ارایه یک طرح پژوهشی شامل سهولت در اجرا، پرهیز از دوباره کاری، فوریت ، اهمیت و گسترگی و شمول است که به نظر می رسد برخی دستگاه های اجرایی توجه چندانی به این فاکتورها و شاخص های اساسی ندارند. محمدی تبار بر لزوم طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در روستاها و مناطق عشایری استان تاکید کرد و افزود: با توجه به برخی کم کاری ها ، سهل انگاری ها ، نداشتن برنامه و کارهای پژوهشی و اجرایی مناسب در روستاها هم اکنون خطر بحران هویتی در کمین مردم به ویژه جوانان است. وی با بیان اینکه بسیاری از طرح های تولیدی ، صنایع دستی، باورها و فرهنگ های غنی گذشتگان و روستاییان استان کهگیلویه وبویراحمد در حال فراموشی است، یادآور شد: باید بتوان با ارایه الگوها ، برنامه ها و طرح های مطالعاتی و پژوهشی مناسب اقدام به احیای این فرهنگ ها وسنت ها کرد. مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: اعتبارات پژوهشی در دستگاه های مختلف اجرایی استان یک تا سه درصد و از محل اعتبارات تملک و دارایی ها و سرمایه ای استان تامین می شود. سیاوش هادی پورافزود: در اجرای بند ˈمˈ ماده 224 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز به صراحت درزمینه هزینه کرد یک تا سه درصد از اعتبارت تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی برای امور پژوهشی تاکید شده است. وی افزود: دستگاه های اجرایی می توانند این اعتبار را در راستای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هزینه کنند. هادی پور اظهار کرد: ضروری است دستگاه های اجرایی استان هر چه سریعتر نسبت به ارایه طرح های پژوهشی خود در سال 93 اقدام کنند. 21 طرح پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف آب، بهداشت و درمان، فنی و حرفه ای ، توسعه شهری ، گردشگری و اجتماعی به تصویب رسید.منبع: خبرمرکز