Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

طرح های موفق اقتصادی در استان حمایت می شوند

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح های موفق تولیدی و اقتصادی  در این استان برای توسعه بیشتر مورد حمایت بیشتر قرار میگیرند. فرهاد باقر پور در بازدید از طرح های تولیدی سینره شرکت  زرد بند و آس یاسوج افزود: مجموعه عوامل محرک و موثر در راه اندازی و توسعه بنگاه های اقتصادی جدید، راکد، نیمه فعال، فعال و قابل توسعه استان را برای توسعه بنگاه های اقتصادی موفق به کار میگیریم. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)