Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

طرح ضیافت اندیشه های قرانی در دانشگاههای استان آغاز شد

مسئول برگزاری این طرح با بیان اینکه 600 دانشجو از دانشگاههای استان در این طرح مشارکت دارند گفت : در این طرح 15 روزه که هر شب در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج برگزار می شود دانشجویان با مسائل معرفتی، عبادی و دینی آگاه می شوند.
حجت الاسلام هاشمی پور گفت 6 واحد درسی نیز در قالب دروس عمومی در راستای اجرای این طرح گذرانده می شود.

حجت الاسلام صادقی مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان هم از آغاز طرح ضیافت اندیشه ویژه اساتید این دانشگاه همزمان با ماه میارک رمضان خبر داد .