Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

طرح جمع آوری سد معبر در شهر دوگنبدان آغاز شد

شهرداری دوگنبدان از آغاز اجرای طرح ویژه رفع سد معبر در تمامی معابی اصلی و فرعی مرکز شهرستان خبر داد . عبدالکریم  قاضی فر افزود : در راستای اجرای این طرح، صنوفی که معابر و پیاده رو ها را اشغال و در عبور و مرور شهروندان اختلال ایجاد می کنند، اخطار دریافت خواهند کرد. ( روزنامه امید مردم/ 21 فروردین 1391)