سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

ضرورت تکمیل و بازسازی ورودی چرام به سمت روستای کره شهبازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضرورت تکمیل و بازسازی ورودی چرام به سمت روستای کره شهبازی

ضرورت تکمیل بازسازی ورودی چرام به سمت روستای کره شهبازی

مدت زمان: 1:26