رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ضبط گزارش با موضوع ذخیره گاه کرفس کوهی دل افروز - نمایش محتوای خبر

 

 

ضبط گزارش با موضوع ذخیره گاه کرفس کوهی دل افروز

ضبط گزارش با موضوع ذخیره گاه کرفس کوهی دل افروز

ضبط گزارش با موضوع ذخیره گاه کرفس کوهی دل افروز در ارتفاع 2800 متری بخش دیشموک