Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صیانت از عرصه های طبیعی عزم ملی را می طلبد

رئیس اداره محیط زیست گچساران گفت: عرصه های طبیعی و مناطق حفاظت شده و دیدنی گچساران در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز  آغوش بر میهمانان و گردشگران باز کرده است.

وی افزود: بهار زودرس در شهرستان گرمسیری گچساران و نسیم بهاری ، گردشگران و طبیعت دوستان را نوازش می کند. دیانتی فر اظهار داشت: با راهکارهای ساده می توانیم زمینه ای را مهیا کنیم تا همه بتوانند از این نعمت خدادای به نحو مطلوب استفاده کنیم. وی افزود: قرار دادن پسماند زباله در کیسه و ریختن آن در جای مناسب می تواند از آلودگی آب و محیط اطراف جلوگیری کند. ( روزنامه ایران/20 اسفند 1390 )