Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صدای تعاون

صدای تعاون


عنوان برنامه رادیویی است که در 47 برنامه 30 دقیقه ای روزهای شنبه هر هفته ساعت 12 در صدای مرکز پخش می شود.
هدف این برنامه آشنایی مردم با طرح های تولیدی و اقتصادی و ایجاد انگیزه برای ایجاد سرمایه گذاری در این طرح ها است.
در برنامه تولید کننده گان برتر نیز به مردم معرفی می شوند.
تهیه کننده : جهانبخش صابری جو
گوینده : مرضیه خادمی