Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صدای بهارستان

صدای بهارستان


 

صدای بهارستان عنوان برنامه ای است رادیویی به مدت نیم ساعت که هر هفته روز های سه شنبه از ساعت 18 تا 18:30 برای پیگیری مطالبات مردم استان و توضیح عملکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که سسه نماینده هستند و پیگیری طرح های پیشنهادی مردم استان تهیه و پخش می گردد.

در این برنامه ضمن رعایت عدالت در توزیع ، به  توجه و اهتمام دولت در توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و اجتماعی و ... در میان شهرستانهای استان و جلب مشارکت مردم در پیشرفت های اقتصادی و افزایش حضور مردم در مشارکت عمومی و محرومیت زدایی و تبیین تلاش دولت و مجلس در رفع محرومیت پرداخته می شود.

در این برنامه عدالت بین نمایندگان استان به لحاظ تعداد ومدت زمان حضور رعایت می گردد و همچنین در هر برنامه موضوعی مطرح می شود و نظر هر سه نماینده درباره موضوعات خاص در یک برنامه گرفته می شود و یا اینکه هر برنامه به یک نماینده با موضوعات مختلف اختصاص می یابد.

در ابتدای هر برنامه شهرستان حوزه انتخابیه هر نماینده یا ارائه اطلاعات اولیه برای مخاطبان معرفی می شود و در صورت لزوم بخش هایی از صحبت های هر کدام از نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز پخش می شود.

تکرار این برنامه نیز هر هفته در همان روز و ساعت 22:00 تا 22:30 پخش می گردد.

 

 

تهیه کننده: سجاد علیزاده

گزارشگر: جهانبخش صابری جو

گزارشگر: ایوب رستمی