Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صدای بهارستان

صدای بهارستان عنوان برنامه ای است رادیویی به مدت نیم ساعت که هر هفته روز های چهارشنبه از ساعت 18:45 برای پیگیری مطالبات مردم استان و توضیح عملکرد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و پیگیری طرح های پیشنهادی مردم استان تهیه و پخش می گردد.

در این برنامه ضمن رعایت عدالت در توزیع ، به  توجه و اهتمام دولت در توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و اجتماعی و ... در میان شهرستانهای استان و جلب مشارکت مردم در پیشرفت های اقتصادی و افزایش حضور مردم در مشارکت عمومی و محرومیت زدایی و تبیین تلاش دولت و مجلس در رفع محرومیت پرداخته می شود.

 

تهیه کننده: سجاد علیزاده

گزارشگر: جهانبخش صابری جو

گزارشگر: ایوب رستمی