Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صبح و ورزش

صبح و ورزش


 

امروز بیش از هر زمان دیگری ارزش فعالیت های بدنی و نقش آن در سلامت شناخته شده است. د ر واقع زندگی ماشینی فعالیتهای حرکتی روزمره را کاهش داده و برای جلوگیری ار بروز بسیاری از بیماری ها ورزش امری ضروری است.

مسلما یک شخص ورزشکار با تنبلی و کسالت بیگانه است و علاوه بر داشتن اندامی متناسب از روحیه بالا و شادابی نیز برخوردار است و این موفقیت ارتباطات وی را در زندگی روزمره چه خانواده و چه اجتماع یا محیط کار تضمین می کند. بنابراین یک شخص سالم و تندرست از موفقیت و پیشرفت بهتری برخوردار است.

به طور کلی می توان گفت ورزش در کلیه اجزای جسم و ذهن و در کلیه مراحل زندگی انسان تاثیر غیر قابل انکار و به سزایی دارد.

توجه به ورزش و تلاش بر توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی است که از این کار به دست می‏ آید، چون ورزش مایه پرهیز از بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی‏ های جسمی و روحی، شجاعت، سلامت جسمانی و فکری و نیز وسیله‏ ای برای جمع گرایی و اجتماعی شدن است.فعالیت های بدنی باعث افزایش بنیه و قدرت می شود. و در مواقع سختی و اضطراب توان فرد را برای تحمل چنین وضعیت هایی افزایش می دهد هر چه شخص سلامت تر باشد قلب، ریه و ششها می توانند بهتر کار کنند و در نتیجه می توان مدت طولانی تری راه رفت ، فعالیت و ورزش کرد. و به طور کلی توانایی در همه زمینه ها افزایش پیدا می کند.

ورزش  بر جنبه ‏های گوناگون فرد اثر می گذارد. حرکات ورزشی، از یک سو قدرت و توانایی جسمانی ورزشکار را افزایش می‏ دهد و از سوی دیگر  باعث سلامت بدن انسان می‏ شود. ورزش همچنین به تعادل جسم و جان آدمی می‏انجامد. با ورزش، انسان از روحی با نشاط برخوردار می‏ شود و روح با نشاط، بدن را سرشار از طراوت و شادابی می‏سازد و البته بدن سالم هم، روح و جان را در دست‏یابی به مدارج کمال یاری می‏ رساند.

رسانه نیز می تواند نقش بسزایی در تشویق مردم به ورزش داشته باشد از این رو صدای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در برنامه ای با عنوان صبح و ورزش متناسب با فضای صبحگاهی به مدت 10 دقیقه به موضوع ورزش می پردازد در این برنماه از ورزش صبحگاهی گزارشی تهیه و پخش می گردد و در حدود 2 دقیقه به فواید علمی ورزش مث تاثیر ورزش بر سلامت، تغذیه ورزش و ورزشهای همگانی می پردازد. همچنین در این برنماه مکانهای انجام ورزشهای صبحگاهی در مرکز استان و مراکز شهرستانها معرفی می شوند و گزارشهایی نیز از ورزش شهرستانهای استان در برنامه پخش می شود.

در هر قسمت از برنامه نیز یک ورزش معرفی می شود. این برنامه هر روز به جز جمعه از ساعت 6:20 از صدای دنا پخش می شود.

 

 

تهیه کننده: حمید دارابی

گزارشگر: حمید دارابی

گوینده: جهانبخش صابری جو