جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شیر - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شیر

یک و دو و سه لیوان

خوشحال و شاد و خندان

شیر می اره با خرما برای بنده مامان

نگاه کنید سفیده واسه بدن مفیده

از بدنم همیشه درد و فراری می ده

نگاه کنید به دوستم دست و پاهاش شکسته

قهر با شیر همیشه خیلی ضعیف و سسته

می خواد با شیر خوش طعم آشتی باشه همیشه

تا مثل من بتونه سالم و خوش رو باشه