Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شکوفایی ظرفیت های منطقه زیلایی وظیفه همه مسئولان است

منتخب مردم بویراحمد و دنا در مجلس نهم با اشاره به توانمندی های منطقه زیلایی در بخش های کشاورزی و دامداری و گردشگری گفت: امروز شکوفایی ظرفیت ها و استعداد های زبلایی وظیفه همه مسئولان است. غلام محمد زارعی با اشاره به اینکه نام بردن از محرومیت در استان دارای استعداد و ظرفیت کهگیلویه و بویراحمد شایسته این استان و مردم آن نیست اظهار کرد: یکی از مناطق که همه ظرفیت ها را به دنبال خود دارد منطقه زیلایی است. ( روزنامه امید مردم / 19 اردیبهشت 1391)