Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شکوفایی ظرفیت های اقتصادی زاگرس نیازمند توجه ویژه است

شکوفایی ظرفیت های اقتصادی زاگرس نیازمند توجه ویژه است


رییس فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود استعداد های بالقوه اقتصادی درحوزه زاگرس گفت:شکوفایی ظرفیت های اقتصادی چشمگیر ومتنوع زاگرس نیازمند توجه ویژه است.غلامرضا تاجگردون با اشاره به در پیش بودن زمان تدوین سند بودجه سال 94 و سند چشم انداز برنامه ششم برلزوم تنظیم و تدوین سند راهبردی و چشم انداز بلند مدت برای توسعه استان های زاگرس نشین تاکید کرد. ˈزاگرس با داشتن نزدیک به 40 درصد از منابع آب ایران ،40 جنگل های کشور، تنوع اقلیمی، زیستگاهی و اقتصادی کشور به لحاظ داشتن نزدیک به 65 درصد سیستم باران زایی کشور از شرایط ویژه ای برخوردار است.ˈ وی با اشاره به وجود منابع غنی آب وخاک، نفت، گاز، جمعیت، منابع کشاورزی ،ظرفیت های کلان گردشگری و استعداد جذب سرمایه گذاری های کلان در منطقه زاگرس افزود: زدودن غبار محرومیت از این استان ها و توسعه متوازن تمام مناطق ایران اسلامی نیازمند برنامه ریزی بلند مدت از سویی و تعامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم از سوی دیگر است. رییس فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نوین در مجلس شورای اسلامی بر تلاش دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توسعه متوازن این استان ها در تمام عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تقویت زیرساخت های زندگی مردم این مناطق تاکید کرد. نایب رییس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است،شکوفایی اقتصادی استعدادها و ظرفیت های اقتصادی زاگرس که به عنوان یک ثروت ملی ومنطقه ای توسعه نیافته باقی مانده است، نیارمند برنامه ریزی ، توجه ویژه و جذب سرمایه گذاری کلان در این مناطق است. وی تصریح کرد: استانهای زاگرس نشین برغم برخورداری از منابع خدادادی اما با تنگناهای چون توسعه نیافتگی، فقر، بیکاری،مهاجرت و پایین بودن درآمد عمومی مواجه اند.منبع:خبرمرکز