Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شهر ياسوج به پل هاي عابر پياده بيشتري نياز دارد

فرماندار بویراحمد در نشست شوراي اداري  اين شهرستان خواستار افزايش تعداد پل هاي هوايي در شهر ياسوج شد وي در ادامه ابراز داشت كمبود پل هاي هوايي در برخي مسيرهاي رفت و آمد مردم درسطح شهر تاكنون خساراتهاي جاني و مالي فراواني براي مردم به ارمغان آورده است. (روزنامه امید مردم)