Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شهر و شهروند

برنامه شهر و شهروند با مشارکت شهرداری شهر یاسوج و برای اطلاع رسانی از خدمت رسانی به مردم و فرهنگ سازی برای شهر سالم هر روز به مدت 15 دقیقه از شبکه صدای استانی دنا پخش می شود. در این برنامه به تشریح خدمات شهری و ساخت و سازهای شهرها، چگونگی استفاده درست از خدمات شهری، همکاری مردم در تمام زمینه ها، بهداشت و سلامت، اوقات فراغت، توسعه شهری ، سند چشم انداز توسعه و محیط زیست سالم پرداخته می شود.

بعد آموزشی برنامه قوی می باشد و فضای برنامه به گونه ای است که ضمن تشویق شهرداری به ایجاد خدمات شهری به تشویق مردم برای بهره برداری مناسب و ایجاد خدمات شهر نیز منجر می شود.

در بخش های دیگر برنامه پیام های شهروندی است که به صورت پیامهای کوتاه می باشد. کارشناسان برنامه از کارشناسان مجرب شهرداری می باشد و سعی می شود که تا حد امکان مسئول محور نباشد.

 

تهیه کننده: یوسف رضایی

گزارشگر: مریم فرخی

کوینده: ناهید کریمی