Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شهر و شهروند

شهر و شهروند


صدای شبکه استانی دنا در راستای تکریم حقوق شهروندی با مشارکت شهرداری یاسوج اقدام به تولید برنامه ای با عنوان شهر و شهروند نموده که روزانه ده دقیقه به صورت زنده به روی آنتن می رود. این برنامه توانمندیها و مشکلات شهری را در مرکز استان و مراکز شهرستانها مورد بررسی قرار می دهد . هدف برنامه اعتلای فرهنگ شهروندی است که محورهای مختلفی را در بر می گیرد. گزارشهای مردمی پیامک، صحبت های کارشناسان و موسیقی های مناسب از آیتم های این برنامه است که یوسف رضایی تهیه کنندگی آن را به عهده دارد. حفظ پارکها و محیط شهری ، حفظ و حرمت حقوق همسایگان ، نظافت و پاکیزگی شهرها، مبلمان و خدمات شهری از محورهای مورد نظر این برنامه می باشد.