Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

شفاف تر از آب ، روشن تر از نور(نوشته ای در وصف مقام معلم)

وقتی به کلاس قدم می گذارد ، بهار با نسیم نفس هایش می شکفد و گل لبخند و زمزمه ، فضا را پر می کند . با او آسمان می بارد ، چشمه می جوشد ، نسیم می وزد و آفتاب سفره مهربان خویش را می گشاید . از خانه تا مدرسه ، با هر گام ، بهشت نزدیکتر می شود. نگاهش خانه مهربانی است و قلبش مهربانتر از آب ، وسعت شفاف قلب ها ، قلمرو اوست و کشتزار جان دانش آموزان تفرجگاه خرمی او.

آری ! معلم همسایه انبیاء است. رسول راستی و سفیر سرافرازی است.

معلمی شغل و حرفه نیست ، بلکه ذوق و هنر و توانمندی است . معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی است . در نخستین آیات قرآن که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم (ص) نازل شد ، به این هنر خداوند اشاره شده است : ...و پروردگارت کریمترین است ، همان که آموخت با قلم ، آموخت به انسان آنچه را نمی دانست»

در این آیه ، خداوند، خود را «معلم» می خواند و جالب اینکه معلم بودن خود را بعد از آفرینش "انسان" آورده است .

چون قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد

حضرت امام علی (ع) در بیان مقام و منزلت معلم اینگونه می فرماید : «هر کس چیزی به من بیاموزد مرا بنده خویش کرده است »

حضرت امام جعفر صادق جایگاه رفیع معلم را اینگونه توصیف می فرماید: «هنگامی که روز قیامت شود ، خداوند تمام انسان ها را جمع می کند و چون ترازوی اعمال نهاده شد و خون شهیدان را با مرکب قلم عالمان و معلمان بسنجند ، ارزش مرکب آنان بر خون شهیدان فزونی خواهد داشت » البته این ارزش بدان جهت است که شهیدان در سایه علم وتربیت معلمان و تعلیم شایسته انان به خدا راه یافته و لیاقت شهادت نصیبشان شده است .

هنر معلم آموزش ، چگونه یاد گرفتن ، چگونه خوب بودن ، چگونه زیستن ، چگونه شاد بودن ، چگونه احترام گذاشتن و چگونه دوست داشتن است.

به همین دلیل است که معمار کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام (ره) کلید سعادت وشقاوت جامعه را در دست معلمان دانسته است .

این مفهوم در بیان شیوای مقام معظم رهبری نیز هویداست که می فرماید : دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند .

لذا معلم شایسته تکریم است . تجلیل از معلم ، سپاس از انسانی است که غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که بدستش سپرده اند تضمین می کند .

هر جا کامی شیرین و سایه مهری گسترده است حضور معلم را ، پیدا وپنهان ، می توان یافت .بی شک جامعه ای که همواره حرمت معلم را پاس می دارد ، آهنگ رشد و تعالی آن شتاب بیشتری می یابد و سلامت علمی و معنوی آن تضمین می شود .

انتخاب سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم بسیارشایسته و به جاست ، شهید مطهری انسانی بود که در محضر معلمان واستادان بزرگ حوزه علمیه قم ، فقه ، اصول کلام ، فلسفه و عرفان آموخت و خود معلمی آگاه وبصیر شد .

دغده مطهری پالایش دین از کجی ها وانحرافات بود . مطهری با کوله باری از اندیشه های ناب و اصیل اسلامی وارد محیط دانشگاه شد و در مقابل روشنفکران غرب زده و انسن های متحجر که از دین ومقتضیات زمان آگاهی نداشتند ایستاد .

از دیدگاه شهید مطهری ، معلم باید نیروی فکری دانش آموز را پرورش دهد و او را به سوی استقلال راهنمایی نماید ، باید قوه ابتکار او را زنده کند .

حسن ختام این مطلب شعر زیبایی استاد شهریار در بیان مقام رفیع معلم است :

می توان در سایه آموختن                       گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختم                        پس ، سویدای سواد آموختم

از پدر گر قالب تن یافتم                          از معلم جان روشن یافتم

ای معلم چون کنم توصیف تو                    چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                      ای به طوفان جعالت نوح ما

یک پدر بخشنده آب و گل است                یک پدر روشن گر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                  آنکه دین آموزد و علم ویقین

هفته معلم گرامی باد